Julkaisut

Arkistoyhdistyksen julkaisusarja Arkisto sisältää alan ammattilaisten kirjoituksia, jotka perustuvat seminaariesitelmiin ja valtakunnallisilla arkistopäivillä pidettyihin puheenvuoroihin tai ovat pyydettyjä tekstejä jostain määrätystä aiheesta. Muutamat sarjan numerot ovat juhlakirjoja ja sarjassa on julkaistu myös yksi väitöskirja.

Julkaisusarjan osia voi tilata sähköpostitse rahastonhoitajalta (rahastonhoitaja(a)arkistoyhdistys.fi). Julkaisut lähetetään postitse laskun kera. Ilmoita tilatessasi nimesi, postitusosoite ja laskutusosoite.

ARKISTO 1 (Loppuunmyyty)

Tekijä(t): Pirkko Rastas, Jussi Kuusanmäki, Eljas Orrman (Toim.)
Arkisto. Arkistoyhdistyksen julkaisuja 1. Toimittaneet Pirkko Rastas, Jussi Kuusanmäki, Eljas Orrman. Helsinki 1983. Omistettu arkistoneuvos Alpo Salmelalle.

ISBN: 951-99490-3-8

ARKISTO 2

Tekijä(t): Raija Majamaa (Toim.)
Arkisto. Arkistoyhdistyksen julkaisuja 2. Toimittaneet Raija Majamaa (vastaava), Pertti Hakala, Kauko I. Rumpunen. Helsinki 1987. Sisältää artikkeleita arkistoalan teoreettisista ja käytännöllisistä kysymyksistä.

ISBN: 951-99873-6-3
Hinta: 5,00 e

ARKISTO 3

Tekijä(t): Pertti Hakala, Jussi Kuusanmäki, Matti Simola (Toim.)
Arkisto. Arkistoyhdistyksen julkaisuja 3. Julkaisutoimikunta Pertti Hakala, Jussi Kuusanmäki, Matti Simola. Helsinki 1988. Sisältää Tammisaaren pohjoismaisessa paikallisarkistokokouksessa 4.-6.11.1987 esitetyt raportit ja puheenvuorot.

ISBN: 951-99980-8-X
Hinta: 5,00 e

ARKISTO 4

Tekijä(t): Kristiina Laine (toim.)
Arkisto. Arkistoyhdistyksen julkaisuja 4. Toimittanut Kristiina Laine. Suomen Kolmannet Arkistopäivät 24.-25.5.1989 Turussa. Helsinki 1990.

ISBN: 951-47-3846-2
Hinta: 5,00 e

ARKISTO 5

Tekijä(t): Markku Mäenpää (Toim.)
Arkisto. Arkistoyhdistyksen julkaisuja 5. Julkaisutoimikunta Markku Mäenpää, Veli-Matti Syrjö, Pirkko Taskinen. Helsinki 1994. Sisältää artikkeleita arkistoista ja atk:sta; arkistoteoriasta, arkistohistoriasta ja ”kentältä”.

ISSN 0780-475X
Hinta: 5,00 e

ARKISTO 6

Tekijä(t): Markku Mäenpää (Toim.)
Arkisto. Arkistoyhdistyksen julkaisuja 6. Toimittanut Markku Mäenpää. Helsinki 1999.Sisältää artikkeleita arkistoista ja tietotekniikasta; arkistoteoriasta, arkistohistoriasta, kansainvälisistä arkistoasioista ja ”kentältä”. Omistettu arkistoneuvos Pirkko Rastaalle.

ISSN 0780-475X
Hinta: 10,00 e

MUSARUM MINISTER – STUDIA IN HONOREM KARI TARKIAINEN

Tekijä(t): Raimo Pohjola (Toim.)
Musarum Minister Studia In Honorem Kari Tarkiainen. Kari Tarkiainen 60 vuotta. Arkistolaitoksen pääjohtajan Kari Tarkiaisen juhlakirja. Tampere 1998.

ISBN: 951-97874-0-2
Hinta: 15,00 e

ARKISTO 7

Tekijä(t): Markku Mäenpää (toim.)
Arkisto. Arkistoyhdistyksen julkaisuja 7. Julkaisutoimikunta Markku Mäenpää, Pekka Henttonen, Raija Majamaa, Eeva Miettinen, Elisa Orrman, John Strömberg. Helsinki 2002.

Julkaisun alaotsikko on Arkistot ja kulttuuri. Se sisältää artikkeleita erilaisista arkistoista sekä niiden toiminnasta ja merkityksestä kansakunnan muistia säilyttävinä kulttuurilaitoksina.

ISSN 0780-475X
Hinta: 12,00 e, jäsenille 10,00 e

ARKISTO 8

Tekijä(t): Markku Mäenpää (toim.)
Arkisto. Arkistoyhdistyksen julkaisuja 8. Julkaisutoimikunta Markku Mäenpää(vastaava), Jari Lybeck, Raija Majamaa, Marja Pohjola, Kari Tarkiainen, Pirkko Taskinen. Helsinki 2002. Omistettu arkistoneuvos Raimo Pohjolalle.

Julkaisun artikkelit on koottu ajatellen Raimo Pohjolan arkistouraa. Artikkeleissa käsitellään mm. historiankirjoitusta, Joensuun maakunta-arkiston vaiheita, asiakirjahallintoa, elektronisia aineistoja ja niihin liittyviä kysymyksiä sekä arkistolaitoksen kansainvälistä yhteistyötä ja kontakteja erityisesti Viroon.

ISSN 0780-475X
Hinta: 12,00 e, jäsenille 10 e

ARKISTO 9

Tekijä(t): Markku Mäenpää (toim.)
Arkisto. Arkistoyhdistyksen julkaisuja 9. Julkaisutoimikunta Anne Alakallaanvaara, Pekka Henttonen, Markku Mäenpää, Marjo Rita Valtonen. Saarijärvi 2004.

Yhdeksännen osan teemana on arkistotiede. Siihen on koottu artikkeleita I-II kansainvälisistä arkistotieteellisistä seminaareista (vv. 2002–2003), jotka toteutettiin Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen laitoksen, arkistoyhdistyksen ja arkistolaitoksen yhteistyönä. Ensimmäisen seminaarin teemana oli Archival Science – New Trends in the Paradigm ja toisen teemana sähköisten asiakirjojen hallinta ja arkistotieteen kenttä ja käsitteitä. Teemaa täydentää pari opinnäytetöihin pohjautuvaa artikkelia organisaatiomuistin käsitteestä ja arkistoteoreettisesta tapaustutkimuksesta.

ISSN 0780-475X
Hinta: 15,00 e jäsenille, 20 e muille

ARKISTO 10

Tekijä(t): Marjo Rita Valtonen
Tapaustutkimus poliisin esitutkinnan dokumentoinnista: asiakirjahallinnan näkökulma. Arkistoyhdistyksen julkaisuja 10. Tekijä Marjo Rita Valtonen. Helsinki 2005.

Marjo Rita Valtosen väitöskirja on ensimmäinen asiakirjahallinnon alan väitöskirjatutkimus Suomessa. Tutkimuksessa analysoidaan asiakirjatiedon tuottamisen ja tallentamisen kulkua, käytäntöjä ja toimintaympäristön asettamia ehtoja. Esimerkkitapauksena on poliisin esitutkintaprosessi.

ISSN 0780-475X
Hinta: 15 e jäsenille, 20 e muille

ARKISTO 11

Tekijät: Päivi Happonen & toimituskunta.

Kleion pauloissa.

Teos on valtionarkistonhoitaja Jussi Nuortevalle omistettu juhlakirja hänen täyttäessään 60 vuotta 22. heinäkuuta 2014. Teoksen artikkelit käsittelevät monipuolisesti kirjoja ja kirjailijoita, yliopistoyhteisön ja hallinnon historiaa sekä arkistojen toimintaa viime vuosikymmenen aikana. Suomen keskiaikaista kulttuuria valaistaan osittain myös poikkitieteellisestä näkökulmasta. Kirjassa on yhteensä kolmekymmentäkaksi artikkelia. Teoksen lopussa on Jussi Nuortevan bibliografia.

Teos on julkaistu yhdessä arkistolaitoksen ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa.

ISSN 0780-475X; Arkistoyhdistyksen julkaisuja, 11

ISSN 1795-9683 ; Arkistolaitoksen toimituksia, 17

ISSN 2323-7392 ; Kirjokansi, 53

Hinta: 30 e jäsenille, 35 e muille