Arkivföreningen

Arkistoyhdistys-Arkivföreningen ry:s (gr. 1947) syfte är att skapa och upprätthålla kontakter mellan dem som verkar inom arkivbranschen samt att främja kunskapen om och vetenskaplig forskning på arkivområdet.

Föreningen ordnar möten och seminarier, studieresor och studiebesök, avger utlåtanden om bl.a. arkivverkets anvisningar samt ger ut publikationer. Arkivföreningen upprätthåller kontakter med finländska och internationella organisationer på arkivområdet samt understöder medlemmar som deltar i inhemska och utländska seminarier.

Information om föreningens uppkommande seminarier, studieresor, studiebesök och andra program finns på sidan ”Tapahtumat”. Informationen finns endast på finska.

På våren väljer föreningens årsmöte en styrelse, som leder föreningens verksamhet. Styrelsen består av fem ordinarie medlemmar och två suppleanter.

Styrelsen godkänner föreningens nya medlemmar. Efter att medlemmen godkänts skickas denne ett bankgiro för inbetalning av medlemsavgiften samt det senast utkomna medlemsbrevet. Medlemsavgiften år 2020 är 20 euro.

Var och en som arbetar inom arkivbranschen eller med uppgifter inom dokumentförvaltningen eller som på annat sätt är förtrogen med branschen kan bli medlem i föreningen. Man kan ansöka om medlemskap genom att fylla i blanketten på sidan ”Etusivu”.

Som medlem har du möjlighet att delta i föreningens seminarier och genom föreningens studieresor och studiebesök att bekanta dig med olika arkiv och organisationers dokumentförvaltning. Föreningen understöder medlemmar som deltar i seminarie- och konferensresor genom att dela ut stipendier ur medel som föreningen ansökt om för dessa ändamål.