Tapahtumat

Tulevat tapahtumat

Arkistot käyttöön! -webinaari 29.9. klo 17

Arkistot käyttöön” -webinaarisarja jatkuu keskiviikkona 29.9. klo 17. Outi Valon (Kansanmusiikki-instituutti) aiheena on ”Kansakunta kartalla: Erkki Ala-Könnin kansanmusiikin tallennustyö sotien jälkeisessä Suomessa.”

Valo käy läpi tulevan väitöskirjansa osaa, jossa hän tarkastelee kansanmusiikinkerääjän ja tutkijan Erkki Ala-Könnin keruutyötä karttakuvia hyödyntäen. Keruupaikkakunnat on sijoitettu Suomen kartalle OpenStreetMap-pohjaa ja koordinaattipisteitä apuna käyttäen Tampereen kansanperinteen arkiston tietokannasta. Karttakuvien avulla on mahdollista hahmottaa, minne tallennustyön painopisteet asettuivat eri vuosikymmenillä ja mistä keruutyön kannalta keskeinen ”kansakunta” oli milloinkin löydettävissä. 

Valon tutkimus pyrkii erottelemaan arkistokokoelmien osana näkyviä metodologisen nationalismin eli vähemmän ilmeisen nationalismin muotoja. Fokuksena on 1960-luku, jolloin myös niin sanotut kansalliset tieteet (muun muassa suomen kieli ja kirjallisuus, folkloristiikka ja kansatiede) joutuivat ristipaineeseen siitä, mitä käsitykset kansasta ja kansakunnasta pitävät sisällään ja mitä ne sulkevat ulkopuolelleen. 

Erkki Ala-Könnin keruutyö huomioi 1960-luvulla työväenluokan historiaa, kaupunkien perinnettä sekä kansanmusiikin sovitus- ja sävellystyötä aiempiin vuosikymmeniin verrattuna paremmin. Tilanne ei kuitenkaan edelleenkään ollut tasa-arvoinen, joka arkistokokoelmissa näkyi erityisesti naisten, alkuperäisväestön ja vähemmistöjen asemaa tarkasteltaessa.


Menneet tapahtumat

Vuosikokous

Arkistoyhdistys – Arkivföreningen ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin keskiviikkona 9.6.2021. Ennen varsinaista kokousta FT, historiantutkija Aleksi Mainio piti vuosikokousesitelmän aiheesta ”Suomalaiset Venäjällä 1917–1964”. 


Arkistot käyttöön -webinaarit

18.2.2021. ”Luovan työn tekijä arkistossa”. Kukka Lehto, muusikko, Pauanne-yhtye.

17.3.2021. ”Päivystävä dosentti ja kaiken maailman arkistot”. Samu Nyström, historiantutkija, tietokirjailija, dosentti, Helsingin yliopisto.

14.4.2021 klo 17. ”Historialliset aineistot ilmastotutkimuksessa”. Antti Mäkelä, FT, ryhmäpäällikkö, ilmastonmuutos ja sään ääri-ilmiöt, Ilmatieteen laitos.

20.5.2021 klo 17. Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaani, sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari kertoi tutkimuksistaan, jotka käsittelevät Kalajoen kapinaa, Kyllikki Saaren murhaa ja nyt työn alla olevaa Karjalan saamista takaisin soita kuivaamalla.

8.6.2021 klo 17. Tampereen yliopiston tutkija, FT Tiina Miettinen puhui aiheesta ”Sukututkija arkistoissa”. 


Arkistoyhdistyksen syysseminaari

”Kriisinajan tiedonhallinta” 30.10.2020.

Ohjelma

Seminaarin avaus
Juha Hannikainen

”Poikkeusajan asiakirjallisen kulttuuriperinnön dokumentointia verrokkimaissa (mm. Pohjoismaissa ja Alankomaissa)” 
Erityisasiantuntija Tytti Voutilainen, Kansallisarkisto

”Digiturva poikkeusoloissa ja DVV:n keinot sen parantamiseen”
Johtava asiantuntija Erja Kinnunen, Digi- ja väestötietovirasto

”Tiedonhallinta ja arkistointi kansainvälisessä yrityksessä korona-aikana”
Records Management Manager Mikko Hyvärinen, Nokia Oyj

Paneelikeskustelu seminaarin teemoista
Mukana keskustelemassa Tytti Voutilainen, Mikko Hyvärinen, Erja Kinnunen ja Erja Mesikämmen (TAAY ry). Puheenjohtajana Juha Hannikainen.

Vuoden arkistoteon julkistaminen

Päätössanat
Juha Hannikainen