Yhdistys

Arkistoyhdistys perustettiin kaikkien arkistoalalla toimivien yhdyssiteeksi 24.5.1947.

Lue yhdistyksen historiasta.

Arkistoyhdistys luo ja ylläpitää yhteyksiä arkistoalalla toimivien henkilöiden välillä ja edistää alan tuntemusta ja tieteellistä tutkimusta. Arkistoyhdistyksen toiminta on vilkasta. Yhdistys järjestää kokouksia ja seminaareja arkistoalan ajankohtaisista kysymyksistä, ottaa kantaa alan keskeisiin kysymyksiin ja ylläpitää yhteyksiä suomalaisiin ja kansainvälisiin järjestöihin. Suosittu vuosittain järjestettävä syysseminaari käsittelee arkistoalan ajankohtaisia kysymyksiä. Yhdistys tekee vuosittain useita vierailuja kotimaisiin arkistoihin ja käy tutustumassa myös eri organisaatioiden asiakirjahallintoon. Ulkomaille tehtävät opintomatkat seminaareineen suuntautuvat naapurimaiden lisäksi nykyisin myös muualle Eurooppaan. Yhdistys myös tukee jäsentensä osallistumista kotimaisiin ja kansainvälisiin seminaareihin.

Yhdistys julkaisee omaa Arkisto-julkaisusarjaa, jonka 11. osa Kleion pauloissa julkaistiin heinäkuussa 2014. Julkaisu on arkistolaitoksen pääjohtaja Jussi Nuortevan juhlakirja hänen täyttäessään 60 vuotta 22.7.2014. Kleion pauloissa -teos on yhteisjulkaisu arkistolaitoksen ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa. 

Arkistoyhdistys on Tieteellisten Seurojen valtuuskunnan ja kansainvälisen arkistojärjestön International Council on Archives’in (ICA) jäsen.

Vuoden 2020 lopussa yhdistyksellä oli 301 jäsentä.

Keväällä yhdistyksen vuosikokouksessa valitaan yhdistyksen hallitus, joka johtaa yhdistyksen toimintaa. Hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä.

Yhdistyksen jäsenille tiedotetaan eri tilaisuuksista, matkoista ja seminaareista sähköisillä jäsenkirjeillä. Lisäksi yhdistyksen kotisivuilla ylläpidetään tapahtumakalenteria.

Arkistoyhdistyksen säännöt.

Hallitus ja toimihenkilöt 2023

Johanna Mieto, puheenjohtaja
puheenjohtaja(a)arkistoyhdistys.fi

Juha Henriksson, sihteeri, hallituksen jäsen, sihteeri(a)arkistoyhdistys.fi

Marja Piiroinen-Honkanen, hallituksen jäsen

Jari Suutari, hallituksen jäsen

Tenho Kokkonen, hallituksen jäsen

Vesa-Matti Ovaska, hallituksen varajäsen

Karin Gref, rahastonhoitaja, hallituksen varajäsen
rahastonhoitaja(a)arkistoyhdistys.fi

Tutustu hallituksen kokouspöytäkirjoihin.

Vuosikokoukset ja toimintakertomukset

Tutustu vuosikokousten pöytäkirjoihin ja toimintakertomuksiin.