Kategoriat
Tiedotteet

Opinnäytepalkinto Alexandra Nummenpäälle

Liikearkistoyhdistyksen, Arkistoyhdistyksen ja Kunnallisarkistoyhdistyksen vuosittainen arkisto- ja tiedonhallinta-alan opinnäytepalkinto jaettiin 27.10.2023 Arkistoyhdistyksen syysseminaarin yhteydessä. Tänä vuonna palkinnon jakamisesta vastasi Arkistoyhdistys, ja voittajan valitsi Kenth Sjöblom.

Opinnäytepalkinto myönnettiin Alexandra Nummenpäälle pro gradu -tutkimuksesta En huvudbok från 1792 och en lång rad andra värdefulla dokument. En studie av Dalsbruk Järnverks arkiv, ca 1987–2022, jonka hän on tehnyt Åbo Akademissa Nordisk historia -oppiaineessa.

Kent Sjöblom totesi palkinnon perusteluissaan:

Voittava työ on hyvin tasapainossa oleva yhdistelmä arkistoteoriaa, metodologiaa ja empiiristä käsityötä. Tekijä itse toteaa, että tavoitteena on täyttää arkistokäsikirjojen ja empirian välinen aukko, tapauskohteena suomalaisen yritysarkiston synty- ja kehitysprosessi, näin vapaasti muotoiltuna. Hän kutsuu tutkimustaan historiatieteellisenä panoksena poststrukturalistiseen arkistotieteelliseen keskusteluun. Työssä etsitään, ja uskottavalla tavalla myös löydetään, arkiston ja sen syntyhistoriaa selittäviä ns. hiljaisia kertomuksia. Siinä pohdiskellaan monipuolisesti arkistointiprosessiin vaikuttavia tekijöitä ja olosuhteita. Tutkimuksen lähdeaineisto on monipuolinen ja, kuten tekijä itsekin toteaa, osittain varsin yllättävä, nimittäin tekijä itse. Keskeisten vastausten löytämiseen käytetään niin arkistoaineistoa itseään kuin arkiston synty- ja kehitysprosessin osallistuneiden henkilöiden haastatteluja sekä tekijän itse pitämää järjestämispäiväkirjaa – ajalta jolloin hän itse oli suorittamassa kohdearkiston toista järjestämisvaihetta. 

Kieli ei ollut ratkaiseva tekijä palkinnosta päätettäessä, mutta työn yksi vahvoja puolia on myös sujuva, tyylikäs ja konstailematon kieliasu. Samalla kun siinä selkeästi näkyy tekijän lukeneisuus ja perehtyneisyys arkistoalan kirjallisuuteen ja arkistotieteelliseen keskusteluperinteeseen, se on silti sujuvaa eikä teoreettisella jargonilla tyylittelevää. 

Arkistoyhdistys onnittelee Alexandra Nummenpäätä!