Tapahtumat

Tulevat tapahtumat

Webinaari 25.11.2021 klo 17. ”Asiakirjallinen kulttuuriperintö tulevaisuudessa ja arkistolainsäädännön uudistaminen”.

Professori Laura Kolbe esittelee laatimaansa skenaariotyötä ”Asiakirjallinen kulttuuriperintö tulevaisuudessa ja arkistolainsäädännön uudistaminen”. Esityksen jälkeen on varattu aikaa kysymyksille ja kommenteille. 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163558

Kolben arkistoselonteko pohtii arkistojen yhteiskunnallista merkitystä tässä ajassa sekä arvonmuodostusta tulevaisuudessa. Arkistolaitoksella on ollut perinteisesti vahva rooli Euroopassa osana yhteisen valtioidentiteetin rakennusta. Aikamme avainsana, digitalisaatio, muuttaa kuitenkin ratkaisevasti tiedon, tiedon käsittelyn ja säilytyksen reunaehtoja. Julkishallinnon toimintakulttuurin muutos digitaaliseksi, yli 200 vuotta vanhan arkistolaitoksen, nykyisen Kansallisarkiston tulevaisuuden rooli arkistoitavan tiedon arvonmuodostuksessa, laaja arkistokenttä mahdollisuuksineen ja haasteineen sekä tutkijoiden näkökulmat digitalisaation vaikutuksesta tutkimuksen tekemisen reunaehtoihin muodostavat selvityksen neljä eri painopistettä. Skenaariot status quosta Kansallisen Digitaalisen Arkistoviraston perustamiseen tarjoavat aineksia vanhentuneen arkistolainsäädännön uudistamisen linjauksiin, tulevaisuuden arkistovision suunnitteluun sekä yksityisarkistojen roolin kehittämiseen osana kansakunnan tietopääomaa. 

WEBINAARI ON TÄYNNÄ.


Menneet tapahtumat

Arkistoyhdistyksen syysseminaari 29.10. klo 9-16

Arkistoyhdistyksen syysseminaari järjestettiin 29.10.2021 klo 9-16. Teemana oli Arkistot, käyttäjät ja muutos.

Seminaarin ohjelma:

9.00-9.15. Seminaarin avaus. Johanna Mieto, puheenjohtaja (Arkistoyhdistys)

9.15-10.00. Kenen kulttuuriperintö? Arkistollisen katseen suuntia. Arkistonjohtaja Outi Hupaniittu (SKS)

10.30-11.15.  Automaattinen sisällönkuvailu kulttuuriperintöorganisaatiossa: kokemuksia High Performance Digitisation -hankkeesta. Tietojärjestelmäasiantuntija Osma Suominen (Kansalliskirjasto)

11.15-12.00.  Käyttäjät tekijöinä ja asiantuntijoina Ylen arkistojulkaisussa. Suunnittelija Tuomas Nolvi (Yleisradion arkisto).

13.00-13.45.  Verohallinnon palvelumuotoilu. Asiakasymmärryksen asiantuntija, muotoilija Kati Kujanen (Verohallinto).

13.45-14.15.  Time Machine avaa uusia ulottuvuuksia kulttuuriperintöön. Kehittämispäällikkö Tomi Ahoranta(Kansallisarkisto).

14.15-14.30. Vuoden Arkistoteon julkistaminen. Arkistojen päivän toimikunta.

15.00-15.45.  Arkistojen digitaaliset palvelut – käyttäjän näkökulma.Väitöskirjatutkija Kaisa Kyläkoski (Jyväskylän yliopisto).

15.45-16.00. Seminaarin päätös. Johanna Mieto, puheenjohtaja (Arkistoyhdistys).Vuosikokous

Arkistoyhdistys – Arkivföreningen ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin keskiviikkona 9.6.2021. Ennen varsinaista kokousta FT, historiantutkija Aleksi Mainio piti vuosikokousesitelmän aiheesta ”Suomalaiset Venäjällä 1917–1964”. 


Arkistot käyttöön -webinaarit

18.2.2021. ”Luovan työn tekijä arkistossa”. Kukka Lehto, muusikko, Pauanne-yhtye.

17.3.2021. ”Päivystävä dosentti ja kaiken maailman arkistot”. Samu Nyström, historiantutkija, tietokirjailija, dosentti, Helsingin yliopisto.

14.4.2021 klo 17. ”Historialliset aineistot ilmastotutkimuksessa”. Antti Mäkelä, FT, ryhmäpäällikkö, ilmastonmuutos ja sään ääri-ilmiöt, Ilmatieteen laitos.

20.5.2021 klo 17. Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaani, sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari kertoi tutkimuksistaan, jotka käsittelevät Kalajoen kapinaa, Kyllikki Saaren murhaa ja nyt työn alla olevaa Karjalan saamista takaisin soita kuivaamalla.

8.6.2021 klo 17. Tampereen yliopiston tutkija, FT Tiina Miettinen puhui aiheesta ”Sukututkija arkistoissa”. 

29.9.2021 klo 17. Kansanmusiikki-instituutin väitöskirjatutkija Outi Valo puhui aiheesta ”Kansakunta kartalla: Erkki Ala-Könnin kansanmusiikin tallennustyö sotien jälkeisessä Suomessa.”


Arkistoyhdistyksen syysseminaari

”Kriisinajan tiedonhallinta” 30.10.2020.

Ohjelma

Seminaarin avaus
Juha Hannikainen

”Poikkeusajan asiakirjallisen kulttuuriperinnön dokumentointia verrokkimaissa (mm. Pohjoismaissa ja Alankomaissa)” 
Erityisasiantuntija Tytti Voutilainen, Kansallisarkisto

”Digiturva poikkeusoloissa ja DVV:n keinot sen parantamiseen”
Johtava asiantuntija Erja Kinnunen, Digi- ja väestötietovirasto

”Tiedonhallinta ja arkistointi kansainvälisessä yrityksessä korona-aikana”
Records Management Manager Mikko Hyvärinen, Nokia Oyj

Paneelikeskustelu seminaarin teemoista
Mukana keskustelemassa Tytti Voutilainen, Mikko Hyvärinen, Erja Kinnunen ja Erja Mesikämmen (TAAY ry). Puheenjohtajana Juha Hannikainen.

Vuoden arkistoteon julkistaminen

Päätössanat
Juha Hannikainen